Beacon Manager

Zaloguj się do systemu Beacon Manager

Aplikacja Beacon Manager to kompletne rozwiązanie które umożliwia prowadzenie komunikacji z klientami w pobliżu miejsca zakupu. Odpowiednio dobrane komunikaty (pomocne, użyteczne i atrakcyjne dla klienta) mogą zwiększyć intencję zakupową o kilkadziesiąt procent, co z kolei prowadzi do zwiększenia sprzedaży.

System stanowić może również nowe źródło informacji o zachowaniach klientów. Dane te z kolei można skorelować z danymi pochodzącymi z pozostałych kanałów online, co pozwala jeszcze lepiej zrozumieć profil klienta i proponować mu lepiej dopasowane oferty.

System współpracuje z beaconami sieci ISBLE.

Koszt dostępu do systemu wynosi od 10 do 50 zł

Jednorazowa opłata za dodanie beacona do systemu jest uzależniona od jego zakresu funkcjonalności.