Specyfikacja projektu

Cechy urządzeń

Powstaną trzy prototypy spełniające poniższe wymagania:

 • wbudowane oprogramowanie typu firmware
 • możliwość zdalnej konfiguracji oraz rekonfiguracji za pomocą urządzeń typu smartfon
 • wbudowana na stałe bateria lub zasilacz akumulatorowy
 • zaimplementowana technologia niskonapięciowa
 • zainstalowana na płycie głównej antena z modułem BLE
 • zasięg około 150 metrów,
 • małe natężenie prądu
 • topologia – gwiazda,
 • duża ilość połączeń
 • doskonały zasięg anteny wewnętrznej
 • wysoka wydajność i niski pobór mocy

Innowacyjność

W przypadku technologii planowanej do opracowania w ramach niniejszego projektu możemy mówić o innowacyjności wynikającej przede wszystkim z:

 • wykorzystania mobilnego systemu centralnego zarządzania, który skróci czas wykrywania użytkownika z telefonem komórkowym
 • wyposażenie terminalu w otwarte API, które pozwoli na integrację z systemami do komunikacji wizualnej
 • zaimplementowanie w terminalu rozproszonego systemu centralnego zarządzania przez serwer Web;
 • powiązanie systemu z funkcjonalnością modułu GPS
 • cena – nowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu kompatybilnych systemów i rozwiązań
 • wysoka efektywność systemu
 • możliwość kreowania kampanii marketingowych czy informacyjnych wyłącznie przy wykorzystaniu mobilnych smartfonów czy tabletów łączących się z mobilnymi terminalami
 • dostęp do aplikacji z każdego poziomu i miejsca
 • zminiaturyzowanie całego systemu do poziomu niestosowanego dotychczas przy jednoczesnym wzroście użyteczności
 • w wyniku opracowania i zastosowania w terminalu „otwartego” API będzie możliwe połączenie terminalu z systemami wizyjnymi zastosowanymi w monitorach LED, bankomatach, infokioskach, ect.

Opis systemu

Schemat systemu

Opis elementów systemu

 • End user - użytkownik z telefonem komórkowym lub tabletem
 • Beacon - "latarnia" Bluetooth ze źródłem danych i źródłem zasilania
 • External server - serwer dostępny z poziomu Internetu
 • Beacon server - serwer obsługujący sieć beaconów
 • Admin terminal - terminal łączący się z external server