Opis projektu

Infini Systems sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania w inteligentnym budownictwie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania w inteligentnym budownictwie.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do stworzenia systemu inteligentnych sieci sensorowych, w wersji modułowej, do zarządzania urządzeniami klasy Internet of Things w inteligentnym budownictwie. Inteligentne sieci sensorowe będą wykorzystywały integracje różnych protokołów komunikacyjnych poprzez stworzenie nowego urządzenia oraz systemu informatycznego, które stanowią innowację produktową na skalę światową. Opracowany system będzie współpracował z urządzeniami wyposażenia budynków takimi jak np. instalacje ogrzewania, elektryczne, wentylacyjne, systemy rolet, urządzenia AGD, według standardów ZigBee, Z-Wave, Wifi iBluetooth i Smart Mesh. Wdrożenie systemu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Spółki oaz dywersyfikacje jej oferty.

Wartość projektu: 4 085 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 900 400,00 PLN