Opis projektu

Infini Systems sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskich urządzeń ISBLE (Infini Systems Bluetooth Low Energy) przeznaczonych do sieci sensorowych wraz z aplikacjami umożliwiającymi konfigurację sieci i poszczególnych urządzeń.

W ramach projektu zostaną opracowane:

  • węzły sensorowe (NOD’y) umożliwiające rejestrację danych pochodzących z sensorów, wraz z wdrożonym nowatorskim algorytmem selektywnej wymiany danych ograniczające zużycie energii i wydłużające czas życia węzła, opcjonalnie posiadające moduł BLE/NFC
  • terminal mobilny – gromadzący dane z NOD’ów, umożliwiający komunikację WIFI wraz z modułami opartymi na standardzie 802.15.4
  • Developer KIT – zestaw sprzętu i oprogramowanie przeznaczony dla programistów oraz developerów, służący konfigurowaniu węzłów sensorowych i opracowywania własnych aplikacji wykorzystujących opracowane urządzenia sieciowe
  • Aplikacja developerska oraz biblioteki typu (open framework) – otwarta aplikacja służąca do rozwoju opracowanej technologii

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek bezprzewodowe terminale do obsługi mobilnej sieci sensorowej wraz z urządzeniem sieciowym pełniącym rolę węzła komunikacyjnego. Poszczególne punkty sieci nie wymagają korzystania z technologii WiFi lub LTE, co pozwoli na 20-krotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Wartość projektu: 3 112 732,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 939 485,00 PLN

Bezpłatne oprogramowanie będące częścią wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Informacje podstawowe
PCB
Urządzenia ISBLE
Narzędzia
Aplikacje Android
Serwer


Aplikacja na Androida