Opis projektu

Infini Systems sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie e-usługi „eTablica” do oferty firmy Infini Systems sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaoferowanie nowej e-usługi o nazwie „eTablica”, a także wykorzystanie innowacyjnych narzędzi marketingowych.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu, wnioskodawca zamierza sfinansować w głównej mierze zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych które są niezbędne do wdrożenia do oferty nowej innowacyjnej e-usługi „eTablica”.

W wyniku realizacji projektu oferta Spółki zostanie rozszerzona o nową e-usługę „eTablica”. Służyć będzie ona do wprowadzenia płatności bezdotykowych podczas korzystania z płatnych parkingów. System będzie składać się z aplikacji mobilnej oraz systemu dedykowanych urządzeń do rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z konkretnego terenu celem naliczenia odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi parkowania.

Wartość projektu: 4 273 868,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 563 610,50 zł